USA – myter og realiteter?

Samfundsfag A - Engelsk A

Sundhed i USA
USA oplever i disse år en fedmeepidemi. Hvad er årsagerne? Der er næppe et entydigt svar på denne problematik. Forskellige fag kan komme med et bud på grundene til dette. I faget biologi kigger vi på, hvordan man får sukkersyge. Hvad betyder kosten og hvad sker der i kroppen? I samfundsfag undersøger vi, hvordan sociale forhold spiller en rolle, men også hvor ansvaret skal placeres? Er det fastfoodindustrien, er det staten, eller er det individets eget ansvar? I faget engelsk analyserer vi forskellige tekster, artikler og film, der omhandler problemet, og vi prøver at vurdere betydningen af fedme for det enkelte menneske.

Studieturen som kulturmøde
Studieturen finder sted i 2.g, og vi vil rejse til et engelsktalende land. Vores fokus vil være at møde mennesker og se på forskellige kulturer, religioner og traditioner i det pågældende land. Desuden undersøger vi særlige politiske forhold, som påvirker det enkelte menneskes livsforhold. Grundlaget for kulturmødet er naturligvis sproget, som vi har øvet og arbejdet med i den daglige undervisning. I skal ud og bruge sproget i praksis, f.eks. ved fodboldkampe, besøg på gymnasier, politiske og kulturelle institutioner.

USA – myter og realiteter?
USA er ubestridt en af de mest magtfulde nationer i verden. Lige fra USA's oprettelse er landet blevet set og har set sig selv som noget særligt. USA har fungeret som et forbillede for resten af verden politisk, økonomisk, kulturelt og religiøst. Men samtidig har det negative billede af USA som ”den store Satan” været ligeså udbredt. Specielt i de senere år har de danske medier haft meget opmærksom på landet, og man kan næppe åbne en avis eller et nyhedswebsite uden at støde på historier om landet. I dette forløb arbejder vi med USA, og prøver at finde ud af, hvad der er myter og hvad der er realiteter.

Overvågning i samfundet
Hvordan kan man tænke og handle frit i et samfund, hvor alt overvåges? Hvad betyder det både på det politiske plan og for det enkelte individ, at alt registreres og dokumenteres? I samfundsfag kan man diskutere om overvågning er en trussel mod demokratiet. I informatik kan man undersøge brugen af cookies på hjemmesider og analysere, hvordan personlig data fra sociale medier bruges. Matematik kan se på, hvordan data fra millioner af individer analyseres - det såkaldte Big Data - og undersøge, hvordan det er muligt at kommunikere online uden at blive overvåget. I engelsk kan man arbejde med forskellige typer af tekster og medier – dokumentarfilm, nyhedsartikler, fiktion - for at belyse overvågningssamfundet – det kunne være det britiske samfunds udvidede brug af overvågning i det offentlige rum.

Politiske taler
Er Trumps valgsejr et resultat af en ny politisk retorik? Er den klassiske politiske tale truet af de nye sociale kommunikationskanaler som Twitter? Politiske taler er en særlig genre, der kræver at politikeren mestrer formen for at nå igennem med sit budskab. Vi vil i forløbet i et samarbejde mellem samfundsfag og engelsk se på, hvilke retoriske og sproglige virkemidler, der kendetegner den gode politiske tale. Efter at have analyseret eksempler på den gode tale, vil eleverne skulle skrive og holde en politisk tale ud fra et selvvalgt emne.