Musik A - Engelsk A

I en studieretning med Musik A har du mulighed for at kombinere din passion for musik enten med sprog eller naturvidenskab. Du får rig mulighed for at udvide din horisont i mange retninger,- og desuden giver det mulighed for oplevelser. På Viby Gymnasium kan du vælge mellem 2 studieretninger:

  • Musik A - Engelsk A og
  • Musik A - Matematik A

I en studieretning med Musik og Engelsk er der rigtig mange oplagte muligheder for tværfagligt samarbejde.

Man kunne tage udgangspunkt i filmen Inception. I engelsk kunne man se nærmere på filmens karakterer og temaer, og i musik kunne se på hvordan musikken i filmen bruges til at fortælle historien. På den måde belyses værket fra flere sider.

En anden indgangsvinkel kunne være at arbejde med en bestemt tidsperiode. Det kunne for eksempel være 1990erne i England, hvor man i engelsk kunne have fokus på ungdommens problemer og udfordringer i denne periode. I musik kunne vi i denne sammenhæng arbejde med musikken fra denne periode: for eksempel de to britpop bands Oasis og Blur. 

Studieretningen med musik og engelsk giver mulighed for at arbejde med mange sider af fagene; både det historiske, det kulturelle og det kunstneriske. Samtidig giver det mulighed for at udvide sin horisont, og desuden giver det mulighed for oplevelser.