Library of Congress

Hvorfor vælge sprog? Fordi sprog åbner døre til store dele af verden, fordi du får indblik i andre kulturer og levemåder, og fordi erhvervslivet efterspørger medarbejdere med sprogkompetencer.

Engelsk A - Kinesisk beg. A - Latin C

På Viby Gymnasium tilbyder vi tre sproglige studieretninger, hvor fælles sprog er Engelsk A og Latin C. Som det tredje sprogfag kan du vælge mellem Tysk fortsætter A, Spansk begynder A  og Kinesisk begynder A.

I denne studieretning får du mulighed for at dykke ned i tre af de mest indflydelsesrige sprog, der findes. Du bliver klædt godt på til at kunne begå dig i international sammenhæng. Et kendskab til latin gør dig i stand til nemmere og hurtigere at kunne forstå og lære andre europæiske sprog. Sproget er også nøglen til en stor og vigtig viden om vores fælles tankegods og historie, og til at blive klogere på, hvem vi er. 

Med denne studieretning er det muligt at se nærmere på:

Sprogs opståen og opbygning: Hvordan har kinesisk, latin og engelsk udviklet sig som de har? Hvordan fungerer det kinesiske skriftsystem i forhold til vores latinske alfabet?

Kulturforskelle og kulturforståelse: Vores måde at tænke på i Europa er helt grundlæggende præget af vores fælles historie, f.eks. den græske og latinske. Hvordan tænker man i Kina og hvorfor? Og hvordan kan vi bruge vores øgede bevidsthed om dette til bedre kulturmøder?

Internationale forhold: Kina og USA er i dag de to største politiske spillere på den globale scene. Hvordan ser de to lande egentlig ud indefra og hvad er deres indbyrdes forhold?

Vælger du en supersproglig studieretning med engelsk, kinesisk og latin, vil du ud over nogle anderledes og spændende perspektiver på sprog, få stærke studiekompetencer, fordi du lærer at arbejde systematisk med sprog. Kulturmøde, identitet og sprogindlæring står centralt i denne studieretning, og der er mulighed for en frivillig kulturrejserejse til Kina i 2.g.