Bemærk

Åbent Hus afholdes mandag den 14/1-19

Ansøgningsfrist til gymnasiet er den 1. marts 2019 via optagelse.dk

Viby Gymnasium benytter digital post - det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til din E-boks. Har du ikke sådan en endnu, skal du oprette den.

Når du søger ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at dine forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven.

Optagelseskrav til STX

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen

Du kan blive optaget på almen (stx) studentereksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.

For at have retskrav på optagelse  til den 3-årige uddannelse skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Uddannelsesparathed
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennmføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Kilde: Undervisningsministeriet

Du kan læse mere om optagelsesregler og uddannelsesparathed på UVM's hjemmeside:

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/adgang-til-uddannelserne-til-studentereksamen

https://uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed

Optagelse foregår via http://www.optagelse.dk/

Individuel kompetencevurdering
Ved en individuel kompetencevurdering er skolens procedure:

 1. Fremlæggelse af skriftlig dokumentation
 2. Behandling af sagen
 3. Eventuelt prøveforløb
 4. Afgørelse meddeles ansøger

 

 

 

Når du søger om optagelse på STX, skal du vælge 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.

læs mere
Elev skriver kinesisk på tavle.jpg
3-skud piger i sofa.jpg
Ext. idræt bolde og rundkreds.jpg
Ext. mod Sciencebygning.jpg