Klædt på til fremtiden med STX

Med en studentereksamen fra Viby Gymnasium er du godt klædt på til din videregående uddannelse. Hos os bliver du tilbudt den viden og de studiekompetencer, der tilsammen udgør det helt nødvendige grundlag for din videre uddannelse.

Samtidig vil du opleve, at du på Viby Gymnasium kan vokse og udvikle dine personlige kompetencer. Kompetencer, som understøtter fagligheden – og styrker din identitet.

Grundforløbet
De første tre måneder af din gymnasietid følger du et grundforløb, som er fælles for alle elever i 1g. Du bliver undervist i obligatoriske fag, møder andre af årgangens elever i studiegrupper og på hold, og du klædes på til at træffe dit endelige studieretningsvalg. Grundforløbet består desuden af de to kursusforløb Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse.

Naturvidenskabeligt grundforløb
Det naturvidenskabelige grundforløb er obligatorisk for alle og introducerer dig til naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Vi arbejder fx med iagttagelser i naturen og eksperimenter i laboratoriet, som viser, hvordan man kan nå frem til naturvidenskabelig viden.  

Almen sprogforståelse
I Almen sprogforståelse lærer du at analysere sprog på alle niveauer, lige fra det enkelte ords bestanddele til en hel teksts karakteristika. Især arbejder vi med ordklasser og sætningsanalyse, fx evnen til at skelne mellem tillægsord/biord og genstandsled/hensynsled.  

Formålet er dels at give dig redskaber, som gør tilegnelsen af fremmedsprog mere effektiv, dels at give dig en større, generel bevidsthed om, hvad sprog er. Det kan hjælpe dig til at formulere dig bedre på dansk i de forskellige fag – både mundtligt og skriftligt.

Valg af studieretning
Omkring uge 40 skal du foretage det endelige valg af den studieretning, som du fra begyndelsen af november følger. Sammen med de obligatoriske fag kan du her fordybe dig i dine studieretningsfag og valgfag gennem de næste to et halvt år.