Studieretninger og fag på Viby Gymnasium

Stx-uddannelsen gennemføres med vægt på videnskabsfagene inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab.

Eleverne undervises i en bred, almen fagrække. Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og forståelse af videnskabernes anvendelse. Det sker blandt andet ved, at der i undervisningen lægges vægt på såvel det teoretiske som på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger. 

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Hver elev vælger i slutningen af grundforløbet en bestemt studieretning, som indeholder to til tre fag i kombination. Disse fag skal løbende igennem uddannelsen danne grundlag for et fagligt samspil. 

humanistiske og naturvidenskabelige fag

Humanistiske fag

Naturvidenskabelige fag

humanistiske og naturvidenskabelige fag

De fire studieretninger, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sprog og Kunst har en tydelig faglig profil, der er målrettet mod de videregående uddannelser

samfundsfaglige og kunsteriske fag

Samfundsvidenskabelige fag

Samfundsfag
Historie
Innovation
Psykologi
Erhvervsøkonomi

samfundsfaglige og kunsteriske fag

Studieretningsfagene udgører sammen med dine valgfag og de obligatoriske fag dit studieretningsforløb

tværfaglige fag
tværfaglige fag

Valgfag på VIBY Gymnasium

C-niveau

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Psykologi
Innovation
Kemi

2. fremmedsprog på VIBY Gymnasium

Alle elever skal have Engelsk som første fremmedsprog på mindst B-niveau. Ønsker du Engelsk på A-niveau, skal du vælge en studieretning, hvor Engelsk indgår. Du kan eventuelt også vælge faget som valgfag i 3g. Ud over Engelsk skal alle elever vælge endnu et sprog - det obligatoriske 2. fremmedsprog. På Viby Gymnasium kan du vælge et af følgende sprog som dit 2. fremmedsprog.
  
A-niveau: Kinesisk, Spansk, Tysk
B-niveau: Tysk

Kinesisk og Spansk er altid begyndersprog, mens Tysk er fortsættersprog, som kan vælges på A- eller B-niveau. Niveauet afhænger af studieretning.

Det kunstneriske fag på VIBY Gymnasium

Du kan vælge i mellem Musik, Billedkunst, Design og arkitektur samt Mediefag

I din uddannelsesplan du skal ud over mindst et uddannelsesønske tilkendegive, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du gerne vil have.