Valgfag på Viby Gymnasium

A-niveau:

Engelsk
Tysk fortsætter
Fysik
Samfundsfag
Matematik


B-niveau:

Musik
Idræt


C-niveau:

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Psykologi
Informatik

2. fremmedsprog - Fransk, Spansk eller Tysk

Alle skal have et 2. fremmedsprog ud over engelsk. Du vælger selv, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker. Dit valg skal du oplyse allerede, når du søger om optagelse på skolen.

På Viby Gymnasium kan du som 2. fremmedsprog vælge tysk. For at kunne vælge tysk, skal du dog have haft og afsluttet sproget i folkeskolen eller på efterskolen. Vælger du tysk, afslutter du sproget efter 2g (du kan dog vælge faget på A-niveau i 3g).

Hvis du gerne vil have et helt nyt sprog, har du også denne mulighed. På Viby Gymnasium kan du vælge ét af begyndersprogene fransk eller spansk. Begyndersprog har du alle 3 år.

Det kunstneriske fag på Viby Gymnasium

Du skal vælge ét af fagene: Musik, billedkunst, design og arkitektur eller mediefag.

Når du søger om optagelse, skal du vælge det fag, du ønsker.

humanistiske og naturvidenskabelige fag

Humanistiske fag

Naturvidenskabelige fag

humanistiske og naturvidenskabelige fag
samfundsfaglige og kunsteriske fag

Samfundsvidenskabelige fag

Samfundsfag
Historie
Informatik
Psykologi
Erhvervsøkonomi

samfundsfaglige og kunsteriske fag

Studieretningsfagene udgører sammen med dine valgfag og de obligatoriske fag dit studieretningsforløb

tværfaglige fag
tværfaglige fag