Vision, værdier og pejlemærker

Vores vision for Viby Gymnasium er, at det altid skal være attraktivt og forbundet med høj faglighed at gå på Viby Gymnasium. Som elev skal du og dine forældre vælge Viby Gymnasium med en sikker forvisning om, at dit potentialer udfoldes, og at du løftes fagligt.

Vores værdier er klare. Vi ønsker en skole, som udfordrer elever og ansatte, fremmer faglig nysgerrighed og engagement og som insisterer på, at alle på skolen, lærere som elever, har et fælles ansvar for at skabe en skole præget af kvalitet og udvikling.

Skolens pejlemærker er, at elevernes faglige talent dyrkes og udvikles i et stærkt fagligt og menneskeligt udviklende fællesskab:

  • Undervisningen er moderne, løsningsorienteret og har fokus på samarbejde
  • Undervisningen rummer referencer og relationer til det omgivende samfund
  • Undervisningen møder dig som elev, hvor du er, så du udvikles optimalt
  • Skolens samarbejdskultur er rummelig, inddragende, forpligtende og udviklende både fagligt og socialt

Faglighed | Engagement | Ansvar | Fællesskab