Politik for behandling af persondata

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Viby Gymnasium er Charlotte Grace Overgaard som kan kontaktes på følgende måder:

VIA University College

Att.: Databeskyttelsesrådgiver Charlotte Grace Overgaard

Hedeager 2

8200 Aarhus N

Telefon: 87551245 Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk

 

Læs mere om Viby Gymnasiums politik for behandling af persondata her

Politik for medbestemmelse

På Viby Gymnasium ønsker vi, at lærere og elever opfatter sig selv som medborgere i en demokratisk minikultur – med de rettigheder og pligter det indebærer. Vi mener, det er vores pligt at indføre dig og dine klassekammerater i dansk samtalekultur, så I lærer at forstå jer selv som medlemmer af et fællesskab.

SU-udvalget

Samarbejdet på skolen er beskrevet og struktureret af skolens øverste samarbejdsorgan, SU-udvalget, hvorunder vi har nedsat en række udvalg med beslutningskompetence over forskellige forhold på skolen; lige fra skolens miljøpolitik til hvilke valghold, skolen skal oprette det enkelte år og hvordan skolens økonomiske ressourcer i øvrigt skal anvendes.  

Som elev deltager du i udvalgene på lige fod med alle andre. Skematisk er de centrale elementer i udvalgsstrukturen for dig og de øvrige elever følgende:

 • Elevudvalg
 • Uddannelsesudvalg
 • Arbejdsmiljøudvalg
 • Evalueringsudvalget
 • Udvalg for Undervisningsmidler, Udstyr og Fysiske Rammer 

Desuden har vi på skolen en række rådgivende forsamlinger og udvalg, der rådgiver skolens ledelse og udpeger repræsentanter til udvalgene under SU-udvalget.

Download SU-aftalen

Udfold dig i et demokratisk fællesskab

Personalepolitik

Vores personalepolitik er vedtaget af det tidligere MIO-udvalg (nuværende SU) og udarbejdet ud fra følgende retningslinjer:

Skolens personalepolitik skal understøtte:

 • skolen som en spændende, udfordrende og engageret arbejdsplads
 • at vi udviser social ansvarlighed og tager hånd om problemer i personalets arbejdsliv 
 • at vi har gennemskuelige rammer og retningslinjer
 • at vi informerer om alle væsentlige forhold
 • at vi har relevante personalegoder
 • at opfyldelse af og udvikling af skolens visioner og målsætninger er et fælles ansvar

Download Personalepolitikken

Kvalitets-udviklingspolitik

Formålet med skolens kvalitetsudviklingspolitik er at muliggøre kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold. Vores SU-udvalg og bestyrelse diskuterer hvert år skolens vision, værdier og pejlemærker i forbindelse med diskussion af skolens årsrapport. Diskussioner vedrørende uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold foregår i udstrakt grad i skolens uddannelsesudvalg, hvor der er repræsentanter for ledelse, medarbejdere og elever. Den årlige evalueringsstrategi vedtages i skolens Evalueringsudvalg.

Download bilag om Kvalitetspolitik
Download Evalueringsstrategi 2017-18