Politik for behandling af persondata

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Viby Gymnasium er Jakob Spliid, som kan kontaktes på følgende måder:

VIA University College

Att.: Databeskyttelsesrådgiver Jakob Spliid

VIA University College

Hedeager 2

8200 Aarhus N.

Tlf. 87 55 12 45

Mail: dpo@it-supportcentret.dk

 

Læs mere om Viby Gymnasiums behandling af persondata for elever her

Læs mere om Viby Gymnasiums behandling af persondata for medarbejdere samt ved ansøgning om ansættelse her

 

Politik for medbestemmelse

På Viby Gymnasium ønsker vi, at lærere og elever opfatter sig selv som medborgere i en demokratisk minikultur – med de rettigheder og pligter det indebærer. Vi mener, det er vores pligt at indføre dig og dine klassekammerater i dansk samtalekultur, så I lærer at forstå jer selv som medlemmer af et fællesskab.

SU-udvalget

Samarbejdet på skolen er beskrevet og struktureret af skolens øverste samarbejdsorgan, SU-udvalget, hvorunder vi har nedsat en række udvalg med beslutningskompetence over forskellige forhold på skolen; lige fra skolens miljøpolitik til hvilke valghold, skolen skal oprette det enkelte år og hvordan skolens økonomiske ressourcer i øvrigt skal anvendes.  

Som elev deltager du i udvalgene på lige fod med alle andre. Skematisk er de centrale elementer i udvalgsstrukturen for dig og de øvrige elever følgende:

 • Elevudvalg
 • Uddannelsesudvalg
 • Arbejdsmiljøudvalg
 • Evalueringsudvalget
 • Udvalg for Undervisningsmidler, Udstyr og Fysiske Rammer 

Desuden har vi på skolen en række rådgivende forsamlinger og udvalg, der rådgiver skolens ledelse og udpeger repræsentanter til udvalgene under SU-udvalget.

Download SU-aftalen

 

Udfold dig i et demokratisk fællesskab

Personalepolitik

Vores personalepolitik er vedtaget af det tidligere MIO-udvalg (nuværende SU) og udarbejdet ud fra følgende retningslinjer:

Skolens personalepolitik skal understøtte:

 • skolen som en spændende, udfordrende og engageret arbejdsplads
 • at vi udviser social ansvarlighed og tager hånd om problemer i personalets arbejdsliv 
 • at vi har gennemskuelige rammer og retningslinjer
 • at vi informerer om alle væsentlige forhold
 • at vi har relevante personalegoder
 • at opfyldelse af og udvikling af skolens visioner og målsætninger er et fælles ansvar

Download Personalepolitikken

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Formålet med skolens kvalitetsudviklingspolitik er at muliggøre kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold. Vores SU-udvalg og bestyrelse diskuterer hvert år skolens vision, værdier og pejlemærker i forbindelse med diskussion af skolens årsrapport. Diskussioner vedrørende uddannelsesmæssige og undervisningsmæssige forhold foregår i udstrakt grad i skolens uddannelsesudvalg, hvor der er repræsentanter for ledelse, medarbejdere og elever.

Download Kvalitetspolitik 2018