Viby i medierne og elevsammensætningen

Der har været skrevet en del om elevsammensætningen på Viby Gymnasium den seneste uge. Jeg vil her gerne orientere om den konkrete sag før jul, elevsammensætningen næste år og hvad vi kan forvente længere ude i fremtiden.

Før jul var der et sammenstød mellem en håndfuld elever i en 1g klasse. Da vi et par dage senere havde planlagt en fest, og vi ikke kunne være helt sikre på, at konflikten var løst, valgte jeg at udsætte festen. Den blev afholdt i fredags, og det var en god og hyggelig fest uden problemer. I selve situationen i december fik vi ekstra hjælp fra nogle pædagogiske konsulenter, der har observeret undervisning i nogle 1g klasser og talt med elever, som vi vurderede skulle hjælpes ekstra med at blive gode elever. De elever, der var direkte involveret i episoden, er ikke længere elever på Viby Gymnasium. Det er vores vurdering, at der ikke er grund til at føle sig utryg som elev. Vi har grebet hurtigt ind for at undgå, at noget skulle udvikle sig. De pædagogiske konsulenter, vi har brugt, fungerer også som vagter til vores fester. De er fagligt dygtige og kender vores elever. De har derfor også kunnet holde øje med, om der kom besøg af nogen af elevernes venner, der ikke går på skolen. Vi vil gerne være sikre på, at vores elever ikke bliver forstyrret, når de er i skole.

Fra politiske side er man opmærksom på, at elever i stigende grad vælger det gymnasium, hvor der går flest af dem man ligner (den såkaldte polarisering). Det vil man gerne gøre op med, blandt andet fordi det fører til, at elever med bestemt herkomst vælger at søge ind på få bestemte gymnasier.

Jeg har understreget overfor vores elever, at der ikke er nogen af dem, der er forkerte. Vi er glade for de elever, vi har. Problemet er, at polariseringstendensen hele tiden bliver stærkere, og så vil vi få et problem, hvis ikke der gøres noget nu. Region Midtjylland har taget vores bekymring alvorligt og derfor truffet beslutning om, at Viby Gymnasium næste år ikke kan optage elever fra udsatte boligområder. Det er en hård opbremsning, men den er nødvendig for, at vores elevsammensætning kommer til at ligne den sammensætning, der er i Aarhus. Der vil være plads til elever fra f.eks. Rosenhøj, Gellerup og Bispehaven på andre gymnasier i byen.

Det er ikke kun i Aarhus, vi har udfordringen med polarisering. Derfor vil der blive forhandlet på Christiansborg, så der kan komme en blivende og landsdækkende løsning. Forhandlingerne finder sted på baggrund af et grundigt arbejde, som en ekspertgruppe har lavet.

Lige nu er elever og lærere på Viby Gymnasium kede af, at vi i medierne forbindes med vold og utryghed. Sådan er vores hverdag ikke. Der er dog heller ikke tvivl om, at vi havde brug for politikernes hjælp for at få stoppet en udvikling. Det har Region Midtjylland givet os, og derfor kan vi nu fortsætte som et fagligt stærkt stx i den sydlige del af Aarhus.

Facebook og Instagram kan du få et indtryk af vores dagligdag på Viby Gymnasium.

 

Med venlig hilsen

Lone Sandholdt Jacobsen