Livet på Viby

På Viby Gymnasium tilbyder vi ungdomsuddannelserne STX og HF. Vi lægger vægt på, at du som elev får et udviklende skoleforløb, der giver kompetencer i forhold til din videre uddannelse – og i forhold til at deltage kvalificeret i samfundet. For i samarbejde med dig at nå både de faglige og personlige mål har vi skabt en skole med faglighed, fællesskab og internationalt udsyn som bærende søjler.

Faglighed
Fokus på faglighed betyder, at vi stiller krav, der passer til dit niveau og hele tiden gør dig bedre. Det kan være, du har stor glæde af vores tilbud om lektielæsning på skolen – eller andre frivillige aktiviteter. Eller måske er du en af de elever, der deltager i nogle af vores talentprogrammer, fx masterforløb i sprogfagene, et særarrangement for science fagene eller samfundsfagscup.

Fællesskab
Fællesskabet styrker læringen og gør den samtidig sjov. Både i din egen klasse, i parallelklasserne og på tværs af årgangene vil du møde elever i faglige og sociale sammenhænge, som du knytter bånd til, og som gør det interessant og udfordrende at gå på gymnasiet.

Internationalt udsyn
Det internationale aspekt er med i alle fag i den almindelige undervisning. Desuden har vi en række spændende talentudviklingsforløb med skoler i Spanien, Tyskland, USA.

Plads til forskellighed, fagligt fokus og kompetenceudvikling

Tre hovedtemaer

På Viby Gymnasium arbejder vi i særlig grad med tre hovedtemaer:

• Globalisering (internationalisering)

• Talentudvikling

• Samarbejde med omverdenen

For hvert af disse temaer eller profilområder har skolen taget en række initiativer i form af konkrete projekter og udviklingsprogrammer. 

Faglighed | Fællesskab | Internationalt udsyn