Forskellige fakta, som kan være rare at vide om Viby Gymnasium

Her har vi samlet en række informationer om skolen, der for dig som kommende/nuværende elev, forælder eller anden interessant er værd at kende til.

Skolens fastholdelsesstrategi
Det er vigtigt for os, at du som elev trives her på Viby Gymnasium. Derfor indgår studievejlederne i et tæt samarbejde med ledelsen og klasselærerne. Det sikrer, at alle elevers fravær og trivsel følges, og at vi hurtigt får iværksat passende tiltag med henblik på fastholdelse. Derudover gør klasselærerne i alle klasser et stort arbejde i forhold til klasserumskulturen.

Elevernes egenbetaling og introtur
Ved skolestart opkræver vi i 2019 af nye STX-elever kr. 1.200,00 og af nye HF-elever kr. 900,00, som bruges til undervisningsmaterialer i form kopier, du som elev tager med efter studentereksamenen samt introtur.

Opkrævningen sker i henholdt til lov nr. 575 af juni 2006.

Forsikringer
Som andre institutioner under den danske stat er Viby Gymnasium selvforsikrende. Det betyder, at vi ikke må tegne nogen form for forsikringer. Vi har dermed ingen forsikringer, der dækker eleverne. Du bør derfor som elev eller forælder selv tegne forsikringer, som dækker ansvar, ulykke og tyveri. 

Desuden skal du være opmærksom på, at du skal betale for en rejseforsikring til skolens rejseselskab i forbindelse med ture til udlandet.

Sociale klausuler
Viby Gymnasium har ultimo 2017 ansættelser svarende til 86,4 årsværk, og 2,4 af disse årsværk er ansættelser i henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler. Konkret har skolen fire personer ansat i fleksjob.

Resultater og statistik
Undervisningsministeriet har et omfattende statistisk materiale om danske gymnasiale uddannelser. Her kan du blandt andet få grundige oplysninger om forhold som:

• Elevtal
• Karakterer
• Studieretninger og fag
• Overgang til videreuddannelse

Resultaterne for de enkelte gymnasier, herunder for Viby Gymnasium, er også en del af databasen. Se ministeriets database her.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet:

KaraktererGymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2017 
Overgang til uddannelse: 27 måneders overgang til uddannelse i procent 
Gennemførelse: Studietid og fuldførelsesprocent
Generelt: Statistik UVM

Samlet fravær for skoleåret 2018/19
Fysisk: 10,3 %
Skriftlig: 5,8 %