Opdateringer fra Viby Gymnasium

Herunder følger løbende opdateringer fra Viby Gymnasium

27/3-20

Skolen er løbende i dialog med rejsebureauerne, som har stået for at arrangere de aflyste studieture. Rejsebranchen er under et voldsomt arbejdspres i disse dage, så det tager længere tid end normalt at få en status. Vi melder ud så snart, der er nyt herom.

24/3-20

Perioden for skolelukning er blevet forlænget til den 13. april 2020. Vi fortsætter derfor med at undervise virtuelt. Vores dygtige lærere får en hverdag til at fungere, så eleverne stadig ”går i skole” med forskellige typer af undervisning via computeren. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan årets eksamener kommer til at foregå. Vi giver besked lige så snart, vi får noget at vide.

Pas på jer selv og hinanden.

17/3-20

Fra og med i mandags har undervisningen og terminsprøver været gennemført virtuelt. Lærerne har lynhurtigt omlagt den daglige undervisning på skolen til daglig undervisning via computer. Eleverne har også hurtigt taget den nye form til sig og arbejder seriøst på den nye måde. Ledelsen og studievejlederne følger undervisningen og eleverne tæt for at sikre, at ingen bliver tabt i den pludselige omlægning.

Eleverne har brug for den nødvendige opbakning hjemme, hvor alle skal indstille sig på den nye virkelighed. Vi ved ikke, hvor længe vi skal køre undervisningen på denne måde, men den erstatter den undervisning, der eller skulle have været og vi tager den derfor lige så alvorlig, som vi altid gør. Eleverne skal deltage i undervisningen i hver lektion, lave lektier og der føres fravær.

Skolen følger med ovenstående bestemmelser den lovgivning og de bekendtgørelser, som vi forventer vedtages i Folketinget i løbet af denne uge om midlertidige foranstaltninger i forbindelse med covid19 og nødundervisning.

Viby Gymnasium opfordrer alle til at følge de anbefalinger og regler myndighederne kommer med. Konkret skal I, kære elever, desværre nu vænne jer til, ikke længere at mødes med vennerne, ikke arbejde i grupper (medmindre det foregår virtuelt) og ikke holde fester. Kun på den måde kan I være med til at begrænse den fysiske kontakt. Det er hårdt, men meget nødvendigt at følge disse regler lige nu. Følg evt. dette link for at få flere oplysninger om Coronavirussen og om, hvordan I skal opføre jer for ikke at bære smitten videre. 

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

11/3-20

I morgen torsdag den 12/3-20 er det kun ledelsen og administrationen, der møder ind på skolen. Vi skal forvente, at skolen som bygning er lukket de næste 14 dage fra på fredag. I løbet af i morgen vil vi sende information ud på vores intranet SharePoint om, hvordan vi håndterer de næste to uger, så eleverne ikke mister alt for meget undervisning. 

Der vil også komme besked om, hvordan vi afvikler SRP-eksamen.

Alle studieture er aflyst. 

Pas godt på jer selv og hinanden. Hold afstand, når I er blandt andre mennesker.

10/3-20, kl. 14.30

Som følge af Udenrigsministeriets vejledning er to klassers studieture til Rom i næste uge aflyst. Eleverne vil kunne få refunderet rejseudgifter af rejsebureauet. Vi planlægger undervisning for de to klasser her på skolen i næste uge.


Vi har fortsat klasser, der står til at skulle rejse til Island, Athen og Berlin, så vi holder derfor øje med udmeldinger om disse rejsemål. Hvis man som elev, selv tager beslutning om ikke at deltage i eventuelle rejser, det kan f.eks. være, fordi man bor sammen med et familiemedlem, der ikke skal udsættes for smitterisiko, så har vi fuld forståelse for det og beder om, at I giver besked til skolen. Vær opmærksom på at det er ens egen afbuds-/rejseforsikring, der eventuelt skal dække tabet i disse tilfælde.

9/3-20, kl. 12.00

Kære forældre og elever. Vi har planlagt studieture for alle vores 2g elever i næste uge. Vi følger løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til Coronavirus og smittefare og informerer straks, når der kommer ændringer i anbefalingerne.

 

Fællesstatslig hjemmeside

Der er etableret en fællesstatslig hjemmeside med information om Coronavirus, som findes her