Opdateringer fra Viby Gymnasium

Herunder følger løbende opdateringer fra Viby Gymnasium

24/6-20

Tilbagebetaling vedr. studieture
Der er nu tilbagebetalt penge til alle elever, som har indleveret de nødvendige oplysninger i form af bankoplysninger og evt. tro- og loveerklæring.

18/5-20

Refusion af studieture
Rejserne til Island, Rom og Berlin refunderes af Rejsegarantifonden via rejsebureauet, som har arrangeret disse ture. Skolen har udfyldt de nødvendige dokumenter, der skal til og giver besked om, hvornår I får jeres penge, når det er fastlagt.

Rejsegarantifonden skriver følgende på deres hjemmeside: "Vi forventer derfor at kunne udbetale til mange kunder i starten af juni måned, men vi kan ikke sige, præcis hvornår det bliver. Vi er klar over, at kunderne allerede har ventet meget længe på at få rejsen refunderet, men vi er nødt til at bede jer have tålmodighed en tid endnu".

Studieturen til Athen er bestilt gennem et andet rejsebureau og der er den 13/5-20 sendt nyeste information ud til eleverne fra disse klasser på deres skolemailadresser.

Skolen vil bede om, at eventuel henvendelse om rejserne foregår til skolen og ikke rejsebureauerne.

15/4-20

Skolen åbner for afgangsklasserne
Torsdag den 16/4-20 åbner Viby Gymnasium for 2hf-elever. Fredag den 17/4-20 kommer 3g-eleverne også i skole. Vi glæder os til at se jer alle sammen igen. Elever og lærere er orienteret i SharePoint om, hvordan undervisningen gennemføres, hvordan man skal bevæge sig rundt på skolen og hvilke hensyn og forholdsregler man skal tage. Alle elever får en fast plads i et lokale, hvor der er mindst 2 meters afstand til andre. Vi har nogle gode rammer på skolen, så vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger samtidig med, at lærere og elever nu kan se og tale med hinanden direkte.

Vi er sikre på, det bliver godt.

27/3-20

Skolen er løbende i dialog med rejsebureauerne, som har stået for at arrangere de aflyste studieture. Rejsebranchen er under et voldsomt arbejdspres i disse dage, så det tager længere tid end normalt at få en status. Vi melder ud så snart, der er nyt herom.

24/3-20

Perioden for skolelukning er blevet forlænget til den 13. april 2020. Vi fortsætter derfor med at undervise virtuelt. Vores dygtige lærere får en hverdag til at fungere, så eleverne stadig ”går i skole” med forskellige typer af undervisning via computeren. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan årets eksamener kommer til at foregå. Vi giver besked lige så snart, vi får noget at vide.

Pas på jer selv og hinanden.

17/3-20

Fra og med i mandags har undervisningen og terminsprøver været gennemført virtuelt. Lærerne har lynhurtigt omlagt den daglige undervisning på skolen til daglig undervisning via computer. Eleverne har også hurtigt taget den nye form til sig og arbejder seriøst på den nye måde. Ledelsen og studievejlederne følger undervisningen og eleverne tæt for at sikre, at ingen bliver tabt i den pludselige omlægning.

Eleverne har brug for den nødvendige opbakning hjemme, hvor alle skal indstille sig på den nye virkelighed. Vi ved ikke, hvor længe vi skal køre undervisningen på denne måde, men den erstatter den undervisning, der eller skulle have været og vi tager den derfor lige så alvorlig, som vi altid gør. Eleverne skal deltage i undervisningen i hver lektion, lave lektier og der føres fravær.

Skolen følger med ovenstående bestemmelser den lovgivning og de bekendtgørelser, som vi forventer vedtages i Folketinget i løbet af denne uge om midlertidige foranstaltninger i forbindelse med covid19 og nødundervisning.

Viby Gymnasium opfordrer alle til at følge de anbefalinger og regler myndighederne kommer med. Konkret skal I, kære elever, desværre nu vænne jer til, ikke længere at mødes med vennerne, ikke arbejde i grupper (medmindre det foregår virtuelt) og ikke holde fester. Kun på den måde kan I være med til at begrænse den fysiske kontakt. Det er hårdt, men meget nødvendigt at følge disse regler lige nu. Følg evt. dette link for at få flere oplysninger om Coronavirussen og om, hvordan I skal opføre jer for ikke at bære smitten videre. 

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

11/3-20

I morgen torsdag den 12/3-20 er det kun ledelsen og administrationen, der møder ind på skolen. Vi skal forvente, at skolen som bygning er lukket de næste 14 dage fra på fredag. I løbet af i morgen vil vi sende information ud på vores intranet SharePoint om, hvordan vi håndterer de næste to uger, så eleverne ikke mister alt for meget undervisning. 

Der vil også komme besked om, hvordan vi afvikler SRP-eksamen.

Alle studieture er aflyst. 

Pas godt på jer selv og hinanden. Hold afstand, når I er blandt andre mennesker.

10/3-20, kl. 14.30

Som følge af Udenrigsministeriets vejledning er to klassers studieture til Rom i næste uge aflyst. Eleverne vil kunne få refunderet rejseudgifter af rejsebureauet. Vi planlægger undervisning for de to klasser her på skolen i næste uge.


Vi har fortsat klasser, der står til at skulle rejse til Island, Athen og Berlin, så vi holder derfor øje med udmeldinger om disse rejsemål. Hvis man som elev, selv tager beslutning om ikke at deltage i eventuelle rejser, det kan f.eks. være, fordi man bor sammen med et familiemedlem, der ikke skal udsættes for smitterisiko, så har vi fuld forståelse for det og beder om, at I giver besked til skolen. Vær opmærksom på at det er ens egen afbuds-/rejseforsikring, der eventuelt skal dække tabet i disse tilfælde.

9/3-20, kl. 12.00

Kære forældre og elever. Vi har planlagt studieture for alle vores 2g elever i næste uge. Vi følger løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til Coronavirus og smittefare og informerer straks, når der kommer ændringer i anbefalingerne.

 

Fællesstatslig hjemmeside

Der er etableret en fællesstatslig hjemmeside med information om Coronavirus, som findes her