2020

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 16. april 2020

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 9. juni 2020

Dagsorden fra bestyrelsesmødet 17. september 2020

2019

Dagsordner og referater fra 2019 findes her

2018

Dagsordner og referater fra 2018 findes her

2017

Dagsordner og referater for 2017 findes her

2016

Dagsordner og referater for 2016 findes her

2015

Dagsordner og referater for 2015 findes her

2014

Dagsordner og referater for 2014 findes her

2013

Dagsordner og referater for 2013 findes her

2012

Dagsordner og referater for 2012 findes her

2011

Dagsordner og referater for 2011 findes her

2010

Dagsordner og referater for 2010 findes her

2009

Dagsordner og referater for 2009 findes her

2008

Dagsordner og referater for 2008 findes her

2007

Dagsordner og referater for 2007 findes her