Indblik, udsyn og overblik - Elever og lærere kommer til orde i første nummer af VIBY GYMNASIUMS nye avis. Læs artiklerne her, eller download en PDF af avisen

læs mere

Leder: Indblik, udsyn og overblik

Du sidder nu med det, man i den journalistiske verden kalder en dugfrisk nyhed – nemlig den allerførste udgave af Viby Gymnasiums egen avis.

Der er mange gode grunde til, at vi har kastet os ud i lave VIBY Indsigt. For det første har vi her på skolen tradition for hele tiden at udfordre os selv og arbejde med nye initiativer, der kan føje flere lag til vores læring og give os en dybere indsigt. Med avisen får vi samtidig mulighed for at dele både små og store nyheder, men også at gå mere i bredden og dybden med nogle af alle de spændende ting, der foregår på Viby Gymnasium. I dette første nummer kan du fx læse om talentrejser, om muligheden for at kombinere HF og elitesport på HF+ og om vores mangeårige tradition for at opsætte musicals.

Avisformatet rummer nemlig også mange traditioner, og en af de mest markante er udarbejdelsen af features og baggrundsartikler. Genrer, der giver plads til fordybelse og refleksion.

Det absolut vigtigste formål med den nye avis er at dele viden – for derigennem at samle skolen. Vi ønsker at skabe et endnu stærkere fællesskab. At se ud over – og gå på tværs – af årgange, studieretninger og alt det andet, der ofte styrer os i en travl hverdag.

Det gør vi blandt andet ved at lade både elever og lærere komme til orde og få en stemme her på siderne. Ved at invitere dig til at sætte dig godt tilrette med avisen og synke ned i dens fortællinger. Og ved at opfordre alle til at byde ind med ideer til artikler, temaer og nyheder til den næste avis.

God læselyst!

Download PDF af den trykte avis her

Et facelift til Octavius

SKRIVEPORTAL

Logoet for Viby Gymnasiums skriveportal, blæksprutten Octavius, har i forbindelse med en opdatering af skolens website fået en ansigtsløftning.

– Octavius symboliserer eleven, som skal mestre mange forskellige skrivediscipliner. Trappen, som kommer til syne, når man klikker ind på Octavius fra skolens website, er et billede på den progression – den fremgang og udvikling – eleverne gennemgår, og med humor og glimt i øjet tilbyder Octavius support i arbejdet med de skriftlige genrer, fortæller uddannelsesleder Linda Charlotte Heiede Laursen. Som sit første pædagogiske projekt på Viby Gymnasium lancerede hun sammen med en projektgruppe i 2014 Octavius, der med ansigtsløftningen har fået et mere modent og moderne udtryk.

Ung i Aarhus

BROBYGNING

Via grundskolerne tilbyder Ungdomsskolen i Ung i Aarhus valgfag, hvor eleverne for alvor kan få erhverv og uddannelser helt ind under huden. Viby Gymnasium deltager også i initiativet. Det betyder, at vi tilbyder 7.-10.-klasses elever mulighed for at vælge et valgfag her i stedet for et af de obligatoriske valgfag på deres egen skole.

Foruden det rent fag-faglige får grundskoleelever på den måde mulighed for at lære noget om, hvordan livet på et gymnasium udfolder sig.

– Samtidig bliver vi som lærere klædt godt på i forhold til de nye elever, vi hvert år får. At møde dem allerede i deres grundskoleforløb giver os en bedre forståelse for, hvad de her elever kommer fra og med, siger engelsklærer Rikke Schmidt.

– Det kan være lidt af en udfordring at tilrettelægge et godt forløb. Dels skal man lige spore sig ind på elevernes faglige niveau, dels ligger timerne om aftenen, hvor de unge mennesker ofte er ved at være trætte. Derfor arbejder jeg på at skabe nogle nye læringsmetoder, så vi kan holde energiniveauet oppe, supplerer Lisbeth Dragsbæk, der underviser i naturfagene.

Mod og mikroskoper

De har begge meldt sig til at undervise på brobygningen, fordi de syntes det kunne være spændende at prøve. Samtidig har de her en lidt større frihed i tilrettelæggelsen af timerne, da der ikke er et fast pensum.

– Sådan et forløb giver både udfordringer og muligheder. Det kræver lidt at finde frem til det helt rigtige faglige niveau. Omvendt får vi med den lidt mere legende tilgang som lærere mulighed for at afprøve nogle interessante undervisningsmetoder, som vi kan bruge i andre sammenhænge, forklarer Lisbeth.

Rikkes forløb har USA som omdrejningspunkt. Derfor indledte hun sammen med sin kollega med at spørge eleverne om, hvad de i forvejen vidste om stedets historie, kultur og samfund – og hvad de gerne ville vide.

– Vi skubbede lidt til dem. Blandt andet for at vise, at undervisningen på et gymnasium er noget gensidigt. Vi har været positivt overraskede over deres faglige niveau, men også deres mod i forhold til at kaste sig ud i det og deltage aktivt, siger hun.

Lisbeth oplever også, at de unge er meget positive – og søde til at møde hinanden. Og ligesom Rikke har hun bedt eleverne selv byde ind med forslag til emner, de kunne arbejde med.

– Vi har kigget på planter i mikroskoper, som var en helt ny oplevelse for dem. Men vi har også arbejdet med arvelighed og gener, klima og global opvarmning, som er ting, der faktisk optager dem meget.

Walk and Talk

På Lisbeths hold kommer de fleste elever fra nærområdet, mens der er lidt større spredning på Rikkes hold, som også tæller elever fra midtbyen – selvom undervisningen altså foregår om aftenen og løber over 4 lektioner per gang.

– Det stiller som sagt store krav til vores strukturering af undervisningen, siger Lisbeth.

Begge lærere oplever dog, at eleverne er engagerede, og de er også enige om, at forløbene giver de unge noget øvelse i forhold til den nye, store gymnasiereform. De får noget ekstra med i forhold til at blive gymnasieparate.

– Faktisk vil de også rigtigt gerne se hele skolen, så vi har indarbejdet nogle Walk and Talk-ture i vores undervisning, slutter Rikke.

Du ved sikkert allerede, at HF er en forkortelse for Højere forberedelseseksamen. Måske ved du også, at det er en 2-årig gymnasial uddannelse, som især henvender sig til unge, der ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbachelor­uddannelse. Og at nogle HF-fagpakker også giver adgang til at læse videre på universitetet. Men var du også klar over, at du på Viby Gymnasium med en HF+ kan kombinere elitesport og uddannelse?

Helstøbt fællesskab

HF OG HF+

Helt overordnet er det sådan, at man som HF-elev har det meste af sin undervisning i sin egen klasse sammen med sine HF-kammerater, dog følger man på nogle af gymnasiets valghold undervisning sammen med elever fra STX.

Livet på Viby Gymnasium giver i det hele taget mange muligheder for at udvikle det, man er god til, som en del af et stort og spændende ungdomsfællesskab. Lærerne på skolen underviser både på HF og STX, og skolen arbejder i det hele taget på, at alle er med i fællesskabet.

Dagligt fællesskab

Adgang til vidergående uddannelser

Mulighed for udvikling

Klare mål

En studentereksamen fra Viby HF giver et solidt fagligt fundament og et godt udgangspunkt for at vælge en videregående uddannelse. Vi har tre klare må: Vores elever skal flytte sig fagligt, udvikle sig personligt og opleve et fællesskab.

Omdrejningspunktet er den enkelte – og den enkeltes uddannelsesønsker. Og uanset om vores elever allerede ved, hvad de vil bruge en HF-eksamen til, eller om de er i tvivl, finder de på Viby HF et forløb, som passer til deres ønsker.

Man kan søge optagelse på Viby HF direkte fra 9.- eller 10. klasse, men også søge optagelse, selvom det er et stykke tid siden, man blev færdig med folkeskolen.
På vibygym.dk kan du læse alt om de nøjagtige optagelseskriterierne.

Faglighed og fordybelse

Noget af det, der adskiller livet som HF-studerende fra en STX-uddannelse, er, at man har få fag per dag. Faktisk tilrettelægger vi på Viby HF undervisningen, så vores elever kun møder 2-3 fag dagligt. Det gør vi, for at give de studerende mulighed for at fokusere grundigt på det enkelte fag, når de forbereder sig til timerne. Mål­et er, at du som elev på HF får rum og tid til en grundig faglig forståelse og fordybelse.

Samtidig læses fagene på Viby HF som korte, afgrænsede forløb. Igen er formålet at give eleverne mulighed for at koncentrere sig om få fag ad gangen.

Intelligente lektier

Mange oplever i løbet af deres grundskoletid at blive skoletrætte. Især kan det være svært at få taget sig sammen til at læse lektier. På Viby HF arbejder vi aktivt på at hjælpe eleverne til at genvinde motivationen og få læst. Det gør vi blandt andet ved at tilrettelægge dagen sådan, at man laver en stor del af sine lektier på skolen, da det kræver øvelse og vejledning at blive god til at læse lektier på egen hånd.

At få læst er nødvendigt, hvis man vil bestå sin HF-eksamen. Men det er også vigtigt at være trænet i at studere og læse lektier på egen hånd, når man senere skal læse videre. Derfor introducerer vi gennem uddannelsesforløbet metoder, der hjælper eleverne til gradvist selv at forberede stadig flere opgaver hjemmefra. Lærerne vil dog altid gennemgå lektier til hjemmeforberedelse på klassen, så de studerende kan gå i gang med arbejdet målrettet og med overblik.

Fokuserede forløb

Det er ikke sikkert, man allerede har en klar ide om, præcist hvilket job man ønsker i fremtiden. Til gengæld ved mange, inden for hvilke brancher eller jobfunktioner, de kunne forestille sig at arbejde. Eller de har måske særlige talenter eller interesser, de gerne vil udforske.

På Viby HF har vi sammensat en række forløb, der hver især har fokus på et bestemt uddannelsesområde. Det giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at få en god begyndelse på drømmestudiet – eller drømmejobbet.

Skulle man undervejs få øjnene op for et nyt drømmestudie, er det ikke noget problem. For uanset hvilket forløb, man vælger på Viby HF, vil man altid have en adgangsgivende eksamen til alle de uddannelser, hvor en HF-eksamen giver adgang.

Den årlige opsætning af et stykke dramatik er en lang og stolt tradition på Viby Gymnasium. Premieren plejer at trække fulde huse og være en festlig begivenhed, hvor et begejstret publikum nyder resultatet af mange måneders arbejde foran, bag og på scenen.

Et sikkert hit

MUSICAL

Den årlige opsætning af et stykke dramatik er en lang og stolt tradition på Viby Gymnasium. Premieren plejer at trække fulde huse og være en festlig begivenhed, hvor et begejstret publikum nyder resultatet af mange måneders arbejde foran, bag og på scenen.

Mindst lige så stor glæde og engagement finder man blandt de medvirkende. Vi har mødt fire af dem, som sammen med dette års instruktør, lærer Pernille Steffensen, fortæller om processen – og de mange nye venskaber, musicalen har skabt.

Uden skam

– De sidste mange gange har den årlige opsætning været en musical. Det var det igen i år, hvor vi havde valgt at basere stykket på et sikkert hit, nemlig tv-serien Skam, fortæller Pernille.

Manuskriptet til musicalen blev skrevet af en gruppe elever og to lærere i fællesskab. Den byggede på især anden sæson af den norske hit-serie, men manuskriptforfatterne gjorde historien til deres egen ved blandt andet at skrive den ind i en lokal kontekst og udvikle på karaktererne, som derfor heller ikke havde helt de samme navne som i serien.

– Men de overordnede problemstillinger, som er super aktuelle for målgruppen, var de samme. Det handler om, at man ikke skal skamme sig over, hvem man er. Derfor valgte vi at kalde musicalen Uden skam.

En fantastisk start

– Jeg vidste fra et åbent hus-arrangement på Viby Gymnasium, at der er en stærk musical-tradition, og havde allerede inden jeg begyndte på skolen besluttet, at jeg gerne ville være med. Det var megafedt og en rigtig god måde at begynde sin studietid på, fortæller Michela fra 1d.

Til audition blev hun valgt til at spille den kvindelige hovedrolle. På det tidspunkt var hun næsten lige begyndt på Viby Gymnasium og var lidt nervøs for, om hun kunne leve op til rollen – og hvordan de ældre elever ville tage imod hende. Men alle var bare supersøde, siger hun.

Lise fra 2b deltog også som skuespiller og var desuden med i sidste års musical. Faktisk er skolens teatertradition en af årsagerne til, at hun valgte at gå på netop Viby Gymnasium.

– Jeg så min første musical nogensinde her på skolen, der plejer at invitere de omkringliggende folkeskoler til forpremieren. Allerede dengang, som folkeskoleelev, vidste jeg, at jeg gerne ville være skuespiller. Den erfaring, jeg har fået i de to musicals, har gjort mig endnu mere sikker.

God energi

Selvom de mange måneder med prøver til tider var hård, er alle enige om, at det var en stor oplevelse at være med. Især fremhæver de sammenholdet og energien i gruppen, som selv når man var allermest træt smittede – og gjorde arbejdet både sjovt og givende.

– Jeg laver film, synger og spiller klaver i min fritid, men var med som skuespiller. Det var sjovt at prøve noget helt nyt, fortæller Gustav fra 1c.
Heller ikke Michela havde spillet meget skuespil før, og begge synes, det var en fed fornemmelse at finde ud af, at de kunne mere end synge.

– Og så er det sjovt, når man i dag hører nogen sidde og nynne en af sangene fra musicalen, tilføjer Gustav.

Også Martin fra 1d, som spillede klaver i bandet, mener, at han har fået meget ud af at være med.

– Jeg føler, jeg er blevet dygtigere. Og det var fantastisk efterhånden at se det hele tage form. Fra vi i bandet fik udleveret den første node og fandt ud af, at kun halvdelen af os kunne læse noder, og til kostumer, scenografi, skuespillere og band gik op i en højere enhed til premieren.

Martin understreger, hvordan han undervejs for alvor fik øjnene op for, at han havde et ansvar, der ikke bare handlede om bandet, men om alle i projektet.

I alt var omkring 80 elever involveret i produktionen. Foruden 17 skuespillere, 18 dansere og bandet deltog mange bag scenen med fx at lave kulisser og kostumer eller stå for hår, makeup, film og teknik. Det tætte samarbejde om at stable musicalen på benene skabte et forpligtende fællesskab i hele gruppen, supplerer Pernille.

Alle kan være med

Hvert andet år er det eleverne – typisk de musikfaglige – der tager initiativ til musicalen. I 2017 var det lærernes tur. På en morgensamling i foråret efterlyste de elever til at skrive manuskriptet. Da manuskriptet efter sommerferien lå færdigt, inviterede de på en ny morgensamling alle, der gerne ville medvirke, til at melde sig.

– Eleverne skrev sig på forskellige lister, alt efter om de ønskede at spille skuespil, lave kostumer eller noget helt tredje, forklarer Pernille.

Skuespillerne måtte gennem en audition for at sikre sig en plads på scenen, og så gik ellers måneders arbejde med prøver i gang. I november havde Uden skam premiere. En nervepirrende, men også fantastisk oplevelse, er både elever og lærer enige om.

– Skindet på stortrommen sprang, men ellers gik det rigtigt godt. Faktisk er det også netop det u-perfekte, der gør tingende spændende – og giver forestillingen nerve, forklarer Martin.

Sammenhold på tværs

– Jeg har lært meget, jeg kan bruge i andre sammenhænge. Det at have fokus på udtalen bruger jeg fx også, når jeg holder oplæg, forklarer Michela.

Pernille tilføjer, at eleverne gennem arbejdet med at sætte sig ind i karakterer og handling også styrker de analytiske evner, de har brug for i blandt andet en danskfaglig sammenhæng.

– Men det fedeste var de sociale relationer. Alle de dage, hvor vi arbejdede, spiste og øvede sammen i timevis. Man kommer virkelig tæt på hinanden og får modet til at smide sine hæmninger, fortæller Gustav.

– Vi har både grinet og grædt sammen på tværs af årgange og klasser, tilføjer Lise. Både elever og lærer oplevede, at projektet faktisk optog hele skolen.

– Musical-traditionen er enormt givende for skolen, for det styrker fællesskab og relationer på tværs, også udenfor musical-gruppen. Jeg oplever selv en stolthed ved at se, hvor dygtige eleverne er, og kan se samme begejstring hos både mine lærerkolleger og hos skolens øvrige elever.

Sidder du nu selv og tænker, at du godt kunne tænke dig at være med næste gang, så er Michela, Gustav, Lise og Martin enige om at give dig et enkelt råd: Gør det!

Kendt skuespiller gik på Viby Gymnasium

MØDE MED TROELS LYBY

Lise Barslev fra 2.b mødte et af sine store forbilleder, da han i 2016 i Aarhus Musikhus spillede med i forestillingen DIRCH. Hvad hun ikke på forhånd vidste var, at hun i Troels Lyby samtidig mødte en tidligere elev fra sit gymnasium.

Lise blev begejstret for den kendte skuespillers imødekommenhed og hans store smil, da han hørte, at hun nu gik på det gymnasium, han selv var blevet student fra. Og med udgangspunkt i deres hyggelige møde kontaktede hun ham derfor igen i slutningen af 2017 for at lave et interview til VIBY Indsigt.

DIRCH handler om en af Danmarks største komikere, den nu afdøde Dirch Passer, som især var kendt for sin medvirken i mange revyer. Og pudsigt nok var det netop i revygenren, at Troels Lyby som elev på Viby Gymnasium midt i 80’erne gjorde sig nogle af sine første skuespilerfaringer.

Ligesom nutidens elever oplever, at de får meget ud af at medvirke i gymnasiets årlige opsætning af en musical, husker også Troels Lyby oplevelsen med at spille revy som positiv.

 

– Men man kan sige, at alt kunstnerisk virke, der kræver samarbejde – som både musik og sceneoptræden gør – er en udfordring, som betyder, at man kommer til at kende hinanden på en ny måde. Man finder nogle kompetencer ved hinanden og ved sig selv, som styrker et sammenhold, og det gjorde jeg også dengang, fortæller Troels Lyby og fortsætter:

– Det giver jo også selvtillid. Hvis du kan klare sådan et projekt, så får du noget selvtillid at gå videre med i de andre fag.

Skuspilleren husker især sin tid på Viby Gymnasium som en verden, der lukkede sig op og inspirerede. En verden, hvor han mødte nogle ligesindede mennesker at dele sine interesser med. Derfor lyder hans råd til kommende gymnsieelever:

– Dyrk det, som du brænder for. Dyrk det, som gør dig glad, for det er der, du opdager dig selv, og det er der, andre opdager dig. Det er i virkeligheden der, man giver mest til omverdenen; når man hengiver sig til sin interesse. Nyd det, vær ubekymret og lad være at være så bange for at træde ved siden af. Hvis man går efter interesse, om det så er kemi, fodbold eller musik, så gå virkelig efter det – og hav det godt med det.

Fakta om Troels Lyby

Født i 1966 og opvokset i Solbjerg ved Aarhus.

Blev Musiksproglig student fra Viby Gymnasium i 1986.

Har spillet mange roller på både film og teater og er blandt andet kendt for Gasolin’ Teaterkoncert.

Vandt Robertprisen for årets mandlige birolle i 2002 i filmen En kort en lang – og Robertprisen for bedste mandlige hovedrolle i 2006 i filmen Anklaget.

Naturvidenskab på Viby Gymnasium

Eleverne fortæller

„Det vigtigste er at blive ved med at stille spørgsmål.“ Sådan har Albert Einstein sagt. I naturvidenskab bliver der både stillet og besvaret mange spørgsmål. Interessen for naturvidenskab på Viby Gymnasium er stor, og det er blevet populært at vælge en naturvidenskabelig studieretning. På Viby Gymnasium har vi en nyere naturvidenskabelig fløj med store lyse undervisningslokaler og moderne udstyr til eksperimenter.

Her fortæller elever på Viby Gymnasium om, hvordan de oplever at have en naturvidenskabelig studieretning.

Jeg elsker at finde ud af, hvordan verden er opbygget

Man får lov til at lave forsøg og komme ud af huset

I bioteknologi har man mulighed for at lære sig selv bedre at kende

Hvorfor vælge en natur­videnskabelig studieretning?

– Jeg har valgt en naturvidenskabelig studieretning, fordi den er rig på muligheder. (Badar 3.x)

– Jeg elsker at finde ud af, hvordan verden er opbygget, og så elsker jeg bare matematik. (Line 1.x)

– Fagene spiller godt sammen, og det giver nogle gode undervisningstimer. (Emilie 2.x)

– Det sjove og gode ved naturvidenskab er den vekselvirkning, der er mellem teori og praksis. (Yasar 3.y)

– Lærerene er super engagerede. (Sebastian 1.x)

– Man får lov til at lave forsøg og komme ud af huset. Dette kan fx være på en tur til Århus Universitet.
(Jenny 3.v)

Hvad er det, der gør naturvidenskab særligt?

– Jeg synes, det bedste ved naturvidenskaben er, at man får en forståelse for den verden, vi lever i, både på molekyleniveau i kemi og ude i det store univers i fysik. (Thomas 3.x)

– I bioteknologi har man mulighed for at lære sig selv bedre at kende via forsøg og teori. Det er meget spændende at undersøge, hvilken blodtype man har, om man er smager/ikke smager af et stof. Generelt bliver man meget klogere på livet. Og det er ret fedt. (Minna 2.y)

– Når naturvidenskaben agerer primusmotor for samfundsmæssige eller historiske udviklinger, kan man blive lige dele overrasket og forundret. (Oskar 3.x)

– I naturvidenskab sker der noget hele tiden. I næsten hver time bliver man fascineret og forbavset.
(Aisho 2.x)

Foruden at arrangere almene studieture, sender Viby Gymnasium hvert år en række elever af sted på såkaldte talentrejser. Det kræver et vist fagligt niveau at deltage, men også engagement og motivation tæller, når lærerne og den ansvarlige uddannelsesleder på skolen læser elevernes ansøgninger om at komme med.

Faglighed, fællesskab og internationalt udsyn - turen går til…

TALENTREJSER

Foruden at arrangere almene studieture, sender Viby Gymnasium hvert år en række elever af sted på såkaldte talentrejser. Det kræver et vist fagligt niveau at deltage, men også engagement og motivation tæller, når lærerne og den ansvarlige uddannelsesleder på skolen læser elevernes ansøgninger om at komme med.

– Faglighed, fællesskab og internationalt udsyn er de bærende søjler her på skolen. Med udgangspunkt i dem arbejder vi i særlig grad med temaerne globalisering, talentudvikling og samarbejde med omverdenen. Med vores talentudviklingsrejser kommer vi omkring alle vores værdier og hovedtemaer – og giver samtidig eleverne mulighed for at få en enestående oplevelse, fortæller uddannelsesleder Linda Charlotte Heiede Laursen.

Viby Gymnasium har et fast samarbejde med skoler i Tyskland og Spanien. I år har talentrejserne desuden budt på en tur tværs over Atlanten til USA.

Det litterære USA

– I modsætning til de andre talentrejser var vores tur til USA uden udveksling. I stedet for at bo privat boede vi på et hostel, og det fungerede rigtigt fint, fortæller Laura fra 2a.

– Vi besøgte både New York og Washington. Turen var meget fokuseret på litteratur og det multikulturelle, tilføjer Mathias fra 2z.

Både Silje fra 2y og Nanna fra 2d havde været i New York før. Alligevel valgte begge at tage med, fordi turen ikke var tilrettelagt som en turistrejse, man lige så godt kunne tage med sine forældre. – Besøget på El Bario (museum, red.) og turen til Brooklyn var meget anderledes end normale turistture. Poetry Slam var nok det, der gjorde størst indtryk på mig.

 

Det var utroligt autentisk, og man følte virkelig, at man kom ind under huden på de almindelige New Yorkere og raceproblemerne. Det er helt sikkert noget af det fedeste, jeg har oplevet, tilføjer Nanna

Rikke Schmidt var en af lærerne på turen, og hun fortæller, at ambitionen var at tage litteraturen med til USA og gøre den levende for eleverne:

– Vi var blandt andet på en litterær vandring i Brooklyn med to guider fra et litterært rejsebureau. De forlængede turen med en time, fordi de synes, vores elever var så spændende – og efterfølgende skrev de til os, at de sjældent havde mødt så søde, intelligente og videbegærlige unge mennesker.

Masterclasses

Johanne og Mads, begge fra 2z, understreger, at det ikke kun er karaktererne, der afgør, hvem der kommer med på turen.

– Turen fungerede super godt fagligt. Jeg havde forventet at løfte mit engelske niveau og få en større forståelse for det amerikanske folk – og det har jeg i den grad fået, siger Johanne

– Udover et vist fagligt niveau, er det vigtigt med engagement, og at man på forhånd ikke har for meget fravær, tilføjer Mads.

 

Selve turen varede i 11 dage. Forud havde eleverne deltaget i en række masterclasses, hvor de blev introduceret til USA’s historie, kultur og politik.

– Masterclasses var med til at give en forståelse for, hvad det er for et land, vi har med at gøre. Desuden var Masterclass helt generelt en god måde at møde de andre på, og vi fik udvisket den generthed, der kan være, når man danner et hold på tværs af klasser og årgange, fortæller Josefine fra 2b.

Stærke venskaber

På turen besøgte holdet alt fra Ground Zero, Central Park og Frihedsgudinden til Arlington National Cemetery, en militærkirkegård etableret under borgerkrigen. Egentlig havde lærerne også planlagt en teatertur – men de bøjede sig for elevernes ønske om i stedet at se Poetry Slam.

– Lærerne var en stor del af grunden til, at turen blev så fantastisk. De havde sørget for det hele og havde virkelig godt styr på byen og vores daglige program. Men havde altså også overskud til at rette det til, når der var noget, vi virkelig gerne ville, siger Mathias.

Hele gruppen er enig om, at det også gav deres forældre en stor tryghed, at skolen på forhånd havde udleveret et detaljeret program.

 

Alle fremhæver desuden, at man lærer på en helt anden måde, når man besøger stederne – og ikke bare læser om dem.

Der har turen igennem været fokus på fagligheden. Alligevel betoner samtlige de nye relationer, som blev skabt på turen, som det allervigtigste. Som Mads udtrykker det:

– Sammenholdet mellem os var virkelig fantastisk, der var plads til alle. Jeg er blevet bekendt med utroligt mange nye, skønne mennesker, som jeg helt sikkert vil bruge mere tid sammen med, og de venskaber, jeg har fået på tværs af klasserne/årgangene, vil højst sandsynligt gøre min tid på gymnasiet en del bedre.

Spansk for begyndere

Anne fra 2y og Mana fra 2c, som begge deltog i talentrejsen til Spanien, fremhæver også sammenholdet og de nye relationer som noget af det vigtigste ved rejsen.

– Efter turen er jeg begyndt at tale med nogle fra andre klasser, og vi har også stadig kontakt med de spanske elever, som kommer og besøger os i marts. De besøger os en lille uges tid, og så tager de også over og ser København, fortæller Mana.

 

Samtidig er hun blevet bedre til både at forstå og tale spansk. Det samme gælder Anne, som desuden lægger vægt på, at turen har været med til at modne hende:

– Selvom vi hver især boede hos en værtsfamilie, der tog sig af os, er jeg også blevet bedre til at klare ting på egen hånd. Samtidig havde vi lærerne, der fungerede som et sikkerhedsnet og var der, når man havde brug for dem.

Kast dig ud i det

En af de lærere, som var med på turen, er engelsklærer Mette Engberg. Hun synes, det som lærer er interessant at se, hvordan man underviser i et andet land og fremhæver desuden det at opleve kulturforskellene som en vigtig del af rejsen:

– Formålet med sådan en tur er at bruge og blive eksponeret for det spanske sprog og den spanske kultur, som er meget forskellige fra vores.

Anna og Mana var eksempelvis overraskede over, at de næsten altid blev kørt til alt. De oplevede i det hele taget, at de danske elever var meget mere selvstændige end de spanske.

 

Hvor eleverne allerede har haft engelsk og tysk i mange år, er spansk et nyt sprog for langt de fleste elever, der skal af sted på turen. Det kan måske gøre nogen nervøse for at tage af sted.

– Det er der ingen grund til at være, siger Mana.

– Nej, slet ikke. Alle er søde, åbne og hjælpsomme, så man skal bare kaste sig ud i det, slutter Anne.

Analoge Tyskland

Heidi, Victoria og Selma fra 2c var blandt de heldige, der var med på årets talentrejse til Tyskland. Og Heidi var ikke et øjeblik i tvivl om, at hun gerne ville deltage:

– Jeg vil gerne have så meget ud af tiden på gymnasiet som overhovedet muligt.

Så selvom man måske kan være lidt nervøs, før man tager af sted, så vidste jeg, at det var noget, jeg om ti år ville tænke tilbage på og være glad for.

Også Selma havde fremtiden med i tankerne, da hun skrev sin ansøgning:

– Hvis man vil læse i Tyskland senere, så har man allerede nogle kontakter, som hun siger.

 

Ligesom Heidi ville Victoria ikke risikere senere at fortryde, hvis hun var blevet hjemme. Samtidig var hun interesseret i at opleve, hvordan andre går på gymnasium, og især én ting gjorde hende nysgerrig: – Vi havde hørt så meget om, at de ikke bruger pc eller har netadgang.

Lene Sommer, en af de medrejsende lærere, forklarer, at kravene til digital sikkerhed er langt større i Tyskland, og at man derfor ikke på samme måde som i Danmark må dele undervisningsmaterialer og information over nettet.

– Det gjorde det selvfølgelig også ekstra interessant at høre, hvordan de klarer undervisningen.

På egne ben

Pigerne havde deres daglige gang på A. P. Møller Skolen i Slesvig, som er en fællesskole med gymnasial overbygning under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skolens mål er at sikre børn og unge fra det danske mindretal læring og udvikling.

– Der undervises på dansk, og det var pudsigt at opleve, hvordan vores værter uden problemer skiftede mellem at tale dansk og tysk, fortæller Victoria.

Hun boede på kollegie med sin vært, mens Heidi boede hos en pige, der delte en lejlighed med en veninde.

– De unge dernede har meget få penge i forhold til unge herhjemme. Det er ikke alle, der har råd til at tage hjem til familien i fx weekender, men vi oplevede til gengæld, at lærerne dernede tager et stort socialt ansvar for de unge.

Skolen har også det danske mindretals ungdomspræst tilknyttet, og han var med sin personlighed også en stor støtte, forklarer Lene.

Den fem dage lange tur inkluderede blandt andet en rundtur i Slesvig, et besøg i Hamborg og Hamburger Kunsthalle.

– Vi var også inde i en anden klasse, end den vi fulgte, hvor vi fortalte om samfundsforhold i Danmark, siger Selma.

Hun er enig med Heidi i, at turen havde en god balance mellem faglighed og fritid – og at det var sjovt at prøve at stå på egne ben. En pointe, som læreren Lene også understreger:

– Turene handler selvfølgelig om faglighed. Men de handler også om at give de unge modet til at tage til udlandet.

Der er ingen tvivl om, at de elever, der har været af sted på talentrejser oplever, at de både fagligt og personligt er blevet stærkere. Noget lærerne oplever på nærmeste hold – og som også giver dem en helt særlig glæde.

– De unge er gode til at reflektere over deres egen livssituation i forhold til det, de er ude at opleve. Og når man oplever dem være af sted, er det en gave som lærer at se frugten af, hvad de danske gymnasier også kan, siger Rikke Schmidt.