Værd at vide som censor

På Viby Gymnasium begynder eksamen normalt kl. 8.00. Eksaminator vil møde dig på lærerværelset, hvor der er mulighed for en kop kaffe eller te. Du vil på forhånd have modtaget din eksamensplan, ligesom vi oftest sender eksamensspørgsmål per mail. 

Skolen er vært ved formiddagskaffe/-te og rundstykker samt frokost. Ved eksaminer med sen afslutning vil der også være eftermiddagskaffe/-te.

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser
Du bedes på forhånd orientere dig om studieplaner og undervisningsbeskrivelser, som findes i Lectio
•  Under Hovedmenuen vælges "Hold"
•  Vælg derefter "Fag" og "Holdbetegnelse"
•  Vælg "Studieplan" (i øverste linje over skemaet)
•  Vælg "Undervisningsbeskrivelse"  på øverste linje.