Kombiner elitesport og uddannelse på HF+

HF+ er en ungdomsuddannelse, der giver dig chancen for at kombinere et liv med elitesport og en HF-uddannelse. Du kan kombinere sport med en ungdomsuddannelse på Viby Gymnasium på tre forskellige måder:

 • 3-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for ESAA-godkendte elever

Du kan optages både fra 9. og 10. klasse på HF+.

Du vil komme til at gå sammen med andre HF+-elever, og det er med til at give et stærkt fællesskab, og der er samtidig en stor forståelse for, at din sport fylder meget. Det har dog vist sig, at man opnår bedre resultater, hvis du kombinerer en hverdag med både sport og uddannelse; altså har en Dual Career.

 Hvad vil HF+ kunne tilbyde:

 • En HF-uddannelse i et gymnasialt ungdomsmiljø
 • Plads til ESAA-organiseret morgentræning tirsdag og torsdag
  (for både Team Danmark- og ESAA-godkendte elever)
 • Nogle fag afvikles som turboforløb
 • Undervisningen er planlagt således, at man det første år for det meste
  kun møder 2-3 fag pr. dag
 • Intelligente lektier – en stor del af forberedelsen/lektierne foregår
  det første år i løbet af selve undervisningen
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolens
  Team Danmark/ESAA-koordinator

Læs mere i ESAA hæftet 2019/20 her

Form din egen uddannelse

Obligatoriske fag

 Du kan selv være med til at udforme din uddannelse på HF+. De obligatoriske fag på HF+ er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfagsgruppe
  (Historie B, Religion C og Samfundsfag C),
 • Naturvidenskabelig faggruppe
  (Biologi C, Kemi C og Geografi C)

 og et af følgende fag:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Mediefag C eller
 • Musik C

Du kan læse mere om fagene her

Team Danmark- og ESAA-linjen

På både Team Danmark- og ESAA-linjen får du en fagpakke, der består af Samfundsfag B og Psykologi C.

Derudover skal du som valgfag vælge 1 af følgende fag:

 • Matematik B
 • Kemi B
 • Biologi B
 • Psykologi B

Kombiner elitesport og uddannelse med HF+