Kombiner elitesport og uddannelse

HF+ er en ungdomsuddannelse, der giver dig chancen for at kombinere et liv med elitesport og en ungdomsuddannelse. På Viby Gymnasium er der tre muligheder for at kombinere sport med en ungdomsuddannelse.

HF+ er en linje for:

 • 3-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for ESAA-godkendte elever

Du kan optages både fra 9. og 10. klasse på HF+.

Viby Gymnasium udbyder to uddannelser - STX og HF. Vi har de sidste mange år haft en stærk idrætsprofil. Skolen er moderne og vi har gode idrætsfaciliteter.

Skolen har tre profilområder: åbenhed, sundhed og talent. HF+ er en del af vores talentudvikling. Vi vil med HF+ give dig muligheden for at forfølge drømmen om en elitesportskarriere samtidig med, at du kan tage en ungdomsuddannelse.

 Hvad vil HF+ kunne tilbyde:

 • En HF-uddannelse i et gymnasialt ungdomsmiljø
 • Individuel og fleksibel ordning (for både Team Danmark og ESAA-godkendte elever)
 • Nogle fag afvikles som turboforløb
 • Undervisningen er planlagt således, at man det første år for det meste
  kun møder 2-3 fag pr. dag
 • Intelligente lektier – en stor del af forberedelsen/lektierne foregår
  det første år i løbet af selve undervisningen
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolens
  Team Danmark/ESAA-koordinator

Læs mere om bl.a. optagelse i ESAA hæftet 2020/21 her

Form din egen uddannelse

Obligatoriske fag

Du kan selv være med til at udforme din uddannelse på HF+. 
De obligatoriske fag på HF+ er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfagsgruppe
  (Historie B, Religion C og Samfundsfag C),
 • Naturvidenskabelig faggruppe
  (Biologi C, Kemi C og Geografi C)

 og et af følgende fag:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Mediefag C

Du kan læse mere om fagene her

Team Danmark- og ESAA-linjen

På både Team Danmark- og ESAA-linjen kan du vælge mellem to fagpakker: Samfundsfag B - Psykologi C eller Biologi B - Psykologi C.

Derudover skal du som valgfag vælge 1 af følgende fag:

 • Biologi B
 • Samfundsfag B
 • Idræt B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Religion B
 • Tysk forts. B

Kombiner elitesport og uddannelse med HF+