Vurdering af undervisningsmiljøet

På Viby Gymnasium vægter vi undervisningsmiljøet højt. Derfor gennemfører skolen hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering (UMV).

En UMV undersøger elevernes opfattelse af skolens fysiske, æstetiske og psykiske undervisningsmiljø. UMV'en gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og vi afsætter undervisningstid til, at alle elever logger på og udfylder et skema individuelt. 

Resultater og handleplaner
Resultaterne behandles efterfølgende i skolens Udvalg for undervisningsmidler, udstyr og fysiske rammer (UFF). Udvalget opstiller handleplaner for løsning af eventuelle problemer og følger løbende op på, om handleplanerne bliver effektueret. 

Se den seneste undervisningsmiljøvurdering i følgende dokument: