Hueceremoni for 3.g'erne og bevisceremoni for 2. hf'erne den 24. juni 2020

Vi glæder os til at se studenterne springe ud og fejre det sammen med de nærmeste på skolen. Med de begrænsninger der findes i år, har vi lavet et program, så vi kan markere overgangen fra at være elev til at være student.

Hueceremoni for stx
Hver 3.g-elev får offentliggjort de sidste prøvekarakterer og årskarakterer ved en lille individuel ceremoni sammen med 1-2 fællesfagslærere. Først her kender du dit eksamensresultat (gennemsnit). Du skal møde til ceremonien efter en tidsplan, der offentliggøres i Lectio. De første 3.g'ere starter hueceremonien kl. 9.00 og vi forventer, at alle stx-studenter har fået hue på inden kl. 14.

Bevisceremoni for hf
Hver 2.hf-elev får overrakt sit bevis ved en lille individuel ceremoni sammen med 1-2 fællesfagslærere. Du skal møde til ceremonien efter en tidsplan, der offentliggøres i Lectio. Herefter kan alle nybagte studenter fejre, at huen er kommet på.

For både stx og hf gælder det, at du og din familie (max 3 gæster) tidligst må være på skolen 5 minutter før, du skal ind. Skolen er vært ved et glas.

 

På grund af sikkerhedsforanstaltninger i forhold til smittefaren beder vi jer gå hen i klassens zone, der er tydeligt markeret på dagen. Her må I opholde jer i op til en halv time.

De første hf-studenter hejser flaget ca. kl. 9.00 mandag den 22/6. Onsdag den 24/6 hejses flaget igen, denne gang af de første stx-studenter.

Studenterafslutning for alle studenter
Vi holder afslutning på skolen fredag den 26. juni kl. 9.00-12.00 for alle de nye studenter. Desværre giver de gældende retningslinjer ikke mulighed for, at dine forældre og pårørende kan deltage i arrangementet, men vi arbejder på at lægge videoklip op løbende. Under alle omstændigheder vil en afslutning på Viby Gymnasium, hvor alle studenter er samlet, blive en festlig begivenhed.

I løbet af formiddagen er der en let servering, taler, musik og underholdning fra salen. Det er også denne dag, at der tages studenterbilleder, fordi det nu er blevet muligt at tage gruppebilleder af alle afgangsklasser.