Orientering om eksamen

I vores eksamenshæfte kan du læse om gældende regler for eksamen på Viby Gymnasium.

Du skal dog være opmærksom på, at folderen beskriver de generelle regler og vejledninger for eksamen på skolen. 

For oplysninger om tidspunkter og konkrete eksaminer for dig, skal du holde dig opdateret på Lectio.

Ansøgning om dispensation i forbindelse med vintereksamen (særlige prøvevilkår) skal ske senest den 12.10.2018 til Tine Ørum Secher på ts@vibygym.dk. Fristen for sommereksamen er den 15. januar 2019.

Hvis du er selvstuderende, er sidste frist for tilmelding til eksamen den 20. februar 2019. Kontakt Tine Ørum Secher på ts@vibygym.dk